Egentligen rör det sig om en rörförstärkare i två steg som kan ge dig en äkta rörförstärkarkänsla till din transistor moj. Gain boostern innehåller INGA halvledare alls. Den bygger helt på röret 12AU7 The Beckmann Gainbooster är en pedal som var tänkt att användas till musikinstrument främst i bluessammanhang. Enheten bygger på röret 12AU7 som har en mycket snygg karaktär. Ljudbilden kan justeras upp med ratten "GAIN", man kan då komma upp till ganska stark utnivå som gör att förstärkaren klipper. För att anpassa tonbilden finns en ratt "VOLYM" som medger att man kör distat men utan att ingången i förstärkaren klipper igen. För att få lite softare "jazz" ljud finns ratten "TONE" den är endast en finputs av ljudet.